top of page

T-RENA 

terapia treningowa

opieka po rehabilitacji

Centrum terapii VITALplus Greifswald

REHABILITACJAplus

Przywróć wydolność fizyczną po rehabilitacji za pomocą treningu sprzętowego - możesz to zrobić z naszym treningiem rehabilitacja terapeutyczna opieka pooperacyjna T-RENA. T-RENA wykonywana jest głównie w placówkach rehabilitacyjnych, ośrodkach zdrowia, gabinetach fizjoterapeutycznych czy szpitalach. T-RENA (potreningowa rehabilitacja lecznicza) to okrojona wersja IRENA. W programie opieki pooperacyjnej przeprowadzane są ćwiczenia wspierane przez urządzenia. Celem jest trening mobilności, koordynacji, siły i wytrzymałości, uśmierzanie bólu oraz zwiększenie wydolności i odporności ubezpieczonego. T-RENA obejmuje zwykle 26 spotkań oraz szkolenie wprowadzające (50 minut) jako indywidualną wizytę. Jednostki treningowe trwają po 60 minut i są realizowane zazwyczaj dwa razy w tygodniu. Opiekę kontrolną należy rozpocząć nie później niż 6 tygodni po zakończeniu rehabilitacji i zakończyć w ciągu 6 miesięcy.

Kiedy T-RENA jest opcją?

  • z ograniczeniami funkcjonalnymi w zakresie posturalu i narządu ruchu

  • czy usługi terapii treningowej zostały już z powodzeniem wykorzystane podczas rehabilitacji medycznej

  • czy wydolność i wytrzymałość fizyczna powinna ulec dalszemu zwiększeniu po rehabilitacji

Wygaśnięcie T-RENA

  • Rozpocznij w ciągu 4 tygodni (nie później niż 6 tygodni) po odwyku

  • 26 terminów szkoleń (plus instruktaż indywidualny) w grupie otwartej

  • maksymalnie 12 uczestników w grupie

  • trening jest zwykle 1-2 razy w tygodniu

  • sesja treningowa trwa 60 minut

  • w razie potrzeby T-RENA może zostać przedłużona o kolejne 26 terminów szkoleń

  • w wyjątkowych przypadkach T-RENA może być zrealizowana jako usługa indywidualna przy 12 wizytach po 20 minut każda

bottom of page