top of page

POKAZY

USŁUGIplus

Fizjoterapia VITALplus

Greifswald, Rostock i Wismar

Screenings Start
BADANIA ZDROWIA

Nasza praktyka oferuje Państwu nie tylko szeroką gamę metod leczenia, ale także różnorodne badania biomechaniczne i posturalne oraz fizjologiczne. W połączeniu z badaniem klinicznym powstaje całościowy obraz z funkcjonalnego punktu widzenia, który umożliwia opracowanie optymalnej strategii terapii lub treningu. Nawet po wyleczeniu dolegliwości fizycznych masz możliwość sprawdzenia swojej sprawności i stanu zdrowia podczas regularnych wizyt kontrolnych. Daje nam to możliwość zidentyfikowania pojawiających się problemów, takich jak brak równowagi mięśniowej, zła postawa i chód lub ograniczona mobilność, abyśmy mogli następnie udzielić Ci osobistych zaleceń dotyczących działania. 

MediMouse_WUP 688-810a0dc7.jpg
SKANOWANIE WSTECZNE
BADANIE KRĘGOSŁUPA

BackScan® pozwala na unikalną, funkcjonalną analizę kręgosłupa i pleców. Aspekty takie jak postawa, mobilność i kompetencja w zakresie postawy są jasno przedstawione i stanowią podstawę ukierunkowanych wizualizacji i dobrze uzasadnionych zaleceń dotyczących ćwiczeń. Analizę przeprowadza się za pomocą poręcznego przyrządu pomiarowego, który przesuwa się po plecach w różnych pozycjach pomiarowych. Krzywizna kręgosłupa jest rozpoznawana przez powierzchnię. Uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat kształtu kręgosłupa oraz funkcjonalnej interakcji kręgów w ruchu lub pod obciążeniem. Funkcja i nieprawidłowości są uwidaczniane - zarówno na poziomie poszczególnych kręgów, jak i regionów - i mogą być wykorzystywane jako podstawa do planowania lub kontroli powodzenia działań w zakresie zdrowia pleców. 

BackScan
EMG & MOC
DIAGNOSTYKA FUNKCJI MIĘŚNI

Elektromiografia (EMG) to system diagnostyczny najnowszej generacji, za pomocą którego rejestrujemy napięte i osłabione obszary mięśniowe oraz deficyty funkcjonalne za pomocą  z najwyższą precyzją . Za pomocą bipolarnych elektrod powierzchniowych analizujemy zdolność do relaksacji i kurczenia się statycznie i dynamicznie. Nierównowaga mięśniowa, napięcie, miogeloza, a także skurcze i deficyty funkcjonalne są uwidaczniane i dokumentowane w trakcie terapii._cc781905 -5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Dzięki rozszerzeniu SinfoMedMMT wyjaśniony już system SinfoMed EMG staje się kompletnym „ręcznym systemem testowania mięśni” i ujawnia deficyty siły mięśniowej oraz brak równowagi w porównaniu prawo-lewo. Przetwornik siły reaguje zarówno na napięcie, jak i nacisk oraz szybko i niezawodnie analizuje wartości siły mierzonych części ciała. Oprogramowanie automatycznie oblicza średnią siłę i procentową różnicę prawej i lewej strony. Na przykład brak równowagi mięśniowej można wyświetlić ilościowo, aby móc sformułować zorientowane na problem zalecenia dotyczące działań i ćwiczeń.

Info: Oprócz diagnostyki „kości” (RTG, analiza statyczna, pomiar gęstości kości), EMG oferuje wyłącznie możliwość standaryzowanej diagnostyki funkcji mięśni. W przeciwieństwie do wariantu igłowego EMG, metoda powierzchniowego EMG oferuje metodę całkowicie bez bólu i skutków ubocznych badanie._cc781905-5cde-3194-bb3b-136_bad5cf58d

Analizy-8.jpg
Analiza-4.jpg
2.jpg
DOPASOWANIE MOBEE
ANALIZA MOBILNOŚCI

Mobee fit analizuje ruchomość odpowiednich grup mięśniowych i ujawnia deficyty i asymetrie. Dzięki szybko przeprowadzonym kontrolom kontrolnym oraz indywidualnym rekomendacjom działań i ćwiczeń stanowi idealną podstawę do planowania działań promujących mobilność. Mobee fit  Beweglichkeitsanalyse  obejmuje testy do różnych celów i jest przeprowadzany za pomocą kompaktowego, opartego na czujniku urządzenia pomiarowego. Podczas analizy możesz śledzić zakres ruchu w czasie rzeczywistym. Wyniki (zakres ruchu, symetria i harmonia) są następnie prezentowane w zrozumiały i uderzający sposób.Przy regularnych pomiarach możliwe jest również wyświetlanie postępu.

STRES PILOTA
ZDOLNOŚĆ REGULACJI STRESU

Stress Pilot to naukowo oparta metoda pomiaru zmienności rytmu serca (HRV). Pomiar jest prosty, niezawodny i można go przeprowadzić w zaledwie minutę. Parametry HRV są analizowane i ważone, co pozwala na stwierdzenie zdolności autonomicznego układu nerwowego (ANS) do regulacji stresu. The pomiar zmienności rytmu serca (HRV) wykonuje się poprzez pobranie tętna za pomocą klipsów na uszy i analizę sygnału za pomocą sprawdzonego sprzętu Stress Pilot.

 

ZASADA DZIAŁANIA:

Zdrowe serce może przystosować się zarówno do stresu, jak i ulgi. Bije odpowiednio szybciej lub wolniej. Tę różnicę można zmierzyć za pomocą częstości tętna. Określona wartość nazywana jest zmiennością rytmu serca (HRV). Im bardziej zmiennie twoje serce może się przystosować, tym wyższa będzie twoja wartość HRV i tym mniej obciążony będzie system.

Koncepcja Stresspilota+ .jpg
EMG & KRAFT
MOBEE
StressPilot
bottom of page